Sun – Sống Sung Túc

SUN - SỐNG SUNG TÚC

Đầu tư hiệu quả, cuộc sống thăng hoa

Bạn đang có kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình trong tương lai? Bạn muốn tìm một kênh đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm gia tăng giá trị tài sản cho bản thân cũng như mang đến một cuộc sống sung túc cho gia đình thân yêu?

Bảo hiểm đầu tư linh hoạt SUN – Sống Sung Túc, giải pháp đầu tư hiệu quả, linh hoạt với sự bảo vệ toàn diện giúp bạn đáp ứng nhu cầu tài chính ở mọi giai đoạn trong cuộc sống. Hãy tự do tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống cùng Bảo hiểm đầu tư linh hoạt SUN – Sống Sung Túc.

Sự khác biệt giữa 2 gói bảo hiểm tiết kiệm và đầu tư linh hoạt từ Sun Life Việt Nam:

SUN – Sống Chủ Động SUN – Sống Sung Túc
Giúp bạn đón nhận tương lai với sự chủ động trong hiện tại để yên tâm tích lũy tài sản an toàn, hiệu quả và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Giải pháp đầu tư hiệu quả, linh hoạt với sự bảo vệ toàn diện giúp bạn đáp ứng nhu cầu tài chính ở mọi giai đoạn trong cuộc sống
Quyền lợi nổi bật: Bảo vệ tài chính trọn đời; Tích lũy an toàn, hiệu quả; Chủ động hoạch định tương lai Quyền lợi nổi bật: Đầu tư hiệu quả; Đầu tư linh hoạt; Bảo vệ toàn diện
Đến 100 tuổi Đến 85 tuổi
Tóm tắt thông tin về sản phẩm Tóm tắt thông tin về sản phẩm

Lợi ích khi tham gia

Đầu tư hiệu quả

Đầu tư linh hoạt

Bảo vệ toàn diện

Quyền lợi sản phẩm

Các Khoản thưởng được chi trả thường xuyên trong suốt thời hạn hợp đồng:

  – Thưởng khởi đầu vững chắc.

  – Thưởng duy trì hợp đồng

  – Thưởng đặc biệt

Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn

Quỹ đầu tư được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.

SSIAM là Công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng, với tổng tài sản quản lý 4.282,5 tỷ đồng (tính đến Tháng 01/2020)..

(Nguồn:  https://www.ssi.com.vn/ssiam/chung-toi-la-ai)

– 3 Quỹ đầu tư phù hợp theo nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Quỹ Tăng Trưởng

Mục tiêu đầu tư: Tối đa hóa tổng thu nhập từ các khoản đầu tư trung đến dài hạn Đầu tư vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: cao

——-

Quỹ Cân Bằng

Mục tiêu đầu tư: Tạo ra sự phối hợp cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn
Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, và đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn

Rủi ro đầu tư: trung bình

——-

Quỹ Bền Vững

Mục tiêu đầu tư: Tạo thu nhập ổn định song song với bảo toàn vốn trung và dài hạn Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: thấp

——-

– Danh mục đầu tư đa dạng giúp bạn linh hoạt trong đầu tư

– Toàn quyền và dễ dàng chuyển đổi quỹ đầu tư theo nhu cầu

– Chủ động đầu tư thêm theo tình hình tài chính

– Linh hoạt trong đóng phí và rút tiền.

– An tâm với các quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, hay thương tật.

Đến 70 tuổi Sau 70 tuổi
Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

Gia tăng mức bảo vệ trước một trong các sự kiện làm tăng trách nhiệm tài chính

 

Người được bảo hiểm kết hôn

 

Con bắt đầu vào học cấp 1/cấp 2/cấp 3/đại học

 

Vợ/chồng của người được bảo hiểm tử vong do tai nạn

– Cung cấp thêm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, chăm sóc y tế với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng:

Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Tuổi kết thúc hợp đồng:

85 tuổi

Thời hạn bảo hiểm:
Đến 85 tuổi