SINH TRẮC VÂN TAY UMIT LÀ GÌ?

 • UMIT (UPOWER MULTIPLE INTELLIGENT TEST) Là thương hiệu Sinh Trắc Vân Tay của Tổ Chức Giáo Dục UPOWER, ra đời từ năm 2016 với hệ thống phần mềm phân tích nhượng quyền từ trung tâm Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay Châu Á. Với các điểm ưu việt:
  Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, đạo đức, có kinh nghiệm, được đào tạo và sát hạch liên tục.
  • Phần mềm phân tích mới nhất châu Á.
  • Sở hữu hoàn toàn hệ thống phần mềm của viện Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay Châu Á – ADRC.
  • Quy trình phân tích dấu vân tay đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt và chính xác tuyệt đối.
  • Cùng các chương trình đào tạo, hội thảo, huấn luyện nhằm đồng hành cùng khách hàng và đối tác ứng dụng kiến thức sinh trắc vân tay trong việc phát triển bản thân và cuộc sống.

Bài Báo Cáo Sinh Trắc

Các Chứng Nhận

Cảm Nhận Khách Hàng