FWD – Bộ Đôi Tài Sản

FWD Bộ Đôi Tài Sản

Giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp tăng trưởng tài sản để bạn bảo vệ "tài sản vô hình" quý giá

Số tiền bảo hiểm tự động tăng mỗi 3 năm

Số tiền bảo hiểm tự động tăng 15% mỗi 3 năm và không tăng phí bảo hiểm cơ bản, không cần thẩm định sức khỏe, giúp giá trị bảo vệ luôn tăng trưởng theo thời gian.

Danh mục cổ phiếu chuyên biệt theo ngành

Danh mục cổ phiếu kết hợp tối ưu các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao và ổn định - Bất động sản, Tài chính ngân hàng và Tiêu dùng, giúp tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Linh hoạt thiết kế và điều chỉnh kế hoạch đầu tư

Thiết kế danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro, đồng thời dễ dàng điều chỉnh kế hoạch đầu tư (đầu tư thêm, rút tiền, chuyển đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ phân bổ phí) hoàn toàn trực tuyến.

Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn

Gia tăng giá trị hợp đồng với Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ mỗi 3 năm và Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt vào Năm 20.

Đây có phải là gói sản phẩm phù hợp với bạn?

Tìm hiểu chi tiết sản phẩm.

FWD Bộ Đôi Tài Sản
Tuổi tham gia
Từ 30 ngày tuổi - 70 tuổi
Thời hạn hợp đồng
Đến 80 tuổi
Thời hạn đóng phí
Bắt buộc trong 3 năm hợp đồng đầu tiên
Linh hoạt đóng phí
Từ năm thứ 4

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Sản phẩm mang đến 3 nhóm quyền lợi với cấu trúc đơn giản và dễ hiểu.

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Chi tiết quyền lợi
Mức chi trả
Quyền lợi bảo vệ
Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
Quyền lợi đầu tư
Tận hưởng lợi thế đầu tư từ Quỹ liên kết đơn vị FWD.
- Các quỹ được chọn lọc tinh gọn, dễ hiểu, với quỹ cổ phiếu chuyên biệt theo ngành. - Đầu tư dễ dàng với các nhà đầu tư chuyên nghiệp từ Công ty quản lý Quỹ SSI (SSIAM). - Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào hoàn toàn trực tuyến. Tìm hiểu và nắm bắt kịp thời tình hình đầu tư của quỹ tại Trang thông tin của Quỹ liên kết đơn vị FWD.
Quyền lợi cộng thêm
Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ
Mỗi 3 năm từ Năm 3 tới Năm 18, bạn sẽ nhận được khoản Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ bằng với Tỷ lệ thưởng (%) x Giá trị bình quân của Tài khoản bảo hiểm trong 36 tháng gần nhất. Vui lòng tra cứu Tài liệu giới thiệu sản phẩm để biết thông tin chi tiết về Tỷ lệ thưởng.
Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt
Vào Năm 20, bạn sẽ nhận được khoản Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt bằng với 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp đồng đầu tiên.
Tăng Số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khỏe
Mỗi 3 năm từ Năm 4 tới Năm 19, Số tiền bảo hiểm sẽ tự động tăng bằng 15% Số tiền bảo hiểm của Năm 1 mà không tăng Phí bảo hiểm cơ bản hay yêu cầu thẩm định sức khỏe.
Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng trong 3 năm hợp đồng đầu tiên
Trong 3 năm hợp đồng đầu tiên, hợp đồng của khách hàng được đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Tài khoản bảo hiểm không đủ để chi trả Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.