Chương trình diễn thuyết DÁM THÀNH CÔNG

Là một trong những chương trình đào tạo hàng đầu của công ty Upower, Dám Thành Công được tổ chức liên tục và đã tạo cảm hứng thay đổi cho hàng ngàn người trong suốt thời gian qua.

Dưới sự dẫn dắt và chia sẽ của anh diễn giả Nguyễn Ngọc Huy – với sứ mệnh của mình là Người dẫn đường tận tụy, anh đã nhiệt tình và chân thành chia sẽ những trải nghiệm quý báu của bản thân trong suốt quá trình làm việc hơn 15 năm qua với những thành công nhất định trong cuộc sống, những kiến thức học hỏi được từ các diễn giả hàng đầu thế giới để tạo cảm hứng cho tất cả các thành viên tham dự chương trình nhận ra và thay đổi bản thân mình một cách tích cực và hiệu quả. Là một chương trình đào tạo mang tính cộng đồng, công ty Upower mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp và ý nghĩa nhất đến với tất cả mọi người và xây dựng một cộng đồng Dám Thành Công ngày càng có nhiều thành viên ngày càng sống có ích và vui vẻ, hạnh phúc!

 Leave a Reply