FWD Đón đầu thay đổi_ Banner web 600 x350 pixel-01

BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD LÀ GÌ?

  • Hoạt động tại nhiều quốc gia bao gồm Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan,  Indonesia, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản,.. FWD cung cấp sản phẩm bảo  hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ.

    Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD đang từng bước  thực hiện sứ mệnh trở thành tập đoàn bảo hiểm hàng đầu châu Á với tầm  nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.

    FWD hiện tại là công ty Bảo hiểm nhân thọ có vốn lớn nhất VN, hơn 15  nghìn tỷ. Tháng 11/2019, FWD ký kết hợp tác 15 năm cùng ngân hàng lớn nhất VN là Vietcombank, thương vụ hợp tác có giá trị 1 tỷ USD.

    Upower tự hào trở thành Đối tác của FWD với Tầm nhìn trở thành  đơn vị mang Bảo hiểm Nhân Thọ đúng đủ đến với hàng triệu  người dân Việt Nam trong thời gian tới.

Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD

Đón đầu thay đổi 2.0

BẢO HIỂM UNG THƯ

Quyền lợi bảo vệ Ung thư vượt trội

BẢO HIỂM TAI NẠN

Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn vượt trội, bảo vệ thu nhập bạn

HỢP ĐỒNG GIA ĐÌNH

Một HĐ nhiều thành viên trong gia đình tham gia - 8 người

BỆNH HIỂM NGHÈO

Miễn đóng phí ngay khi mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu

Cảm Nhận Khách Hàng