Nguyễn Phụng Trí CEO MIỀN TRUNG

Chuyên môn
  • CEO Upower Miền Trung
  • 17 năm kinh nghiệm trong ngành BHNT
  • 14 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành PTKD Miền
  • Chuyên gia xây dựng hệ thống kinh doanh
  • Chuyên gia đào tạo & phát triển nhân lực
Trình độ
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh tại thủ phủ Cà Phê Tây Nguyên, anh Nguyễn Phụng Trí đã chọn cho mình hướng đi Kinh Doanh cho riêng mình.

Sau khi tối nghiệp cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh, anh đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo tài ba với công việc quản lý ngành hàng, quản lý bộ phận.

Vào năm 2009, tài năng kinh doanh của anh càng trở nên nổi bậc với vài trò là một giám đốc phát triển kinh doanh Vùng/Miền, phụ trách xây dựng & phát triển hệ thống kinh doanh tại 4 tỉnh Tây Nguyên cho công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

 

Và trở thành CEO Miền Trung chính thức của Upower Miền Trung vào năm 2020.

feedback form

If you’d like a free consultation, please start by completing the form:

    Looking for a First-Class Business Plan Consultant?